Najčastejšie otázky a odpovede o PZP

Pri zabezpečovaní povinného zmluvného poistenia (PZP) môžu mať motoristi mnoho otázok a nejasností. V tomto článku sa pokúsime odpovedať na najčastejšie otázky týkajúce sa PZP.

Čo je PZP a prečo je povinné?

PZP je skratka pre povinné zmluvné poistenie. Je to zákonná poistka, ktorú musí mať každý držiteľ vozidla, aby mohol vozidlo prevádzkovať na verejných komunikáciách. Cieľom PZP je zabezpečiť finančnú ochranu poškodených tretích osôb v prípade dopravnej nehody spôsobenej poistníkom.

Ako získať PZP?

PZP môžete získať prostredníctvom poisťovne alebo poisťovacieho sprostredkovateľa. Môžete ho uzavrieť osobne, telefonicky, alebo online. Je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najvýhodnejšiu pre vás.

Čo je PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý umožňuje motoristom získať orientačnú cenu PZP online na základe zadaných údajov o vozidle a vodičovi. Pomocou PZP kalkulačky si môžete rýchlo a jednoducho porovnať ceny rôznych poisťovní.

Aké sú najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce cenu PZP?

Niektoré z faktorov ovplyvňujúcich cenu PZP zahŕňajú:

 1. Typ vozidla (osobné auto, motocykel, nákladné auto, atď.)
 2. Značka a model vozidla
 3. Rok výroby a objem motora
 4. Počet škodových udalostí v minulosti
 5. Vek a pohlavie vodiča
 6. Miesto trvalého pobytu vodiča

Čo sa stane, ak nebudem mať PZP?

Jazda bez PZP je protizákonná a môže viesť k pokutám, zákazu prevádzky vozidla, či dokonca k jeho odobratiu. Navyše, v prípade dopravnej nehody bez platného PZP môžete byť finančne zodpovedný za škody spôsobené tretím stranám.

Ako zmeniť poisťovňu alebo zrušiť PZP?

Ak chcete zmeniť svoju poisťovňu alebo zrušiť PZP, mali by ste postupovať nasledovne:

 1. Skontrolujte podmienky zmluvy s vašou súčasnou poisťovňou, aby ste zistili, či je možné PZP zrušiť alebo zmeniť bez sankcií.
 2. Ak zistíte, že je možné PZP zrušiť alebo zmeniť, napíšte písomnú výpoveď adresovanú vašej súčasnej poisťovni.
 3. Po odoslaní výpovede uzavrite novú zmluvu o PZP s vybranou poisťovňou. Dávajte pozor, aby ste mali nepretržitú poistnú ochranu a neporušili zákon.
 4. Po uzavretí novej zmluvy o PZP informujte svoju starú poisťovňu o uzavretí novej zmluvy a o zrušení starej zmluvy.

Ako overiť, či má niekto platné PZP?

Overenie platnosti PZP môžete vykonať online prostredníctvom špeciálnych webových stránok alebo aplikácií, ktoré poskytujú tieto informácie. Na overenie potrebujete poznať evidenčné číslo vozidla a niekedy aj dátum narodenia alebo rodné číslo vlastníka vozidla.

Čo robiť, ak mám nehodu so zverou?

Ak ste mali nehodu so zverou, postupujte nasledovne:

 1. Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a zapnite výstražné svetlá.
 2. Ak je to možné, zabezpečte miesto nehody a zver, ktorá bola zranená alebo usmrtená.
 3. Kontaktujte políciu a oznámte im nehodu. Polícia vypracuje protokol o nehode so zverou.
 4. Ak máte havarijné poistenie, kontaktujte svoju poisťovňu a oznámte im nehodu. Poisťovňa vám poskytne pokyny, ako postupovať pri nahlásení škody.

V prípade PZP škody na vašom vozidle nehoda so zverou zvyčajne nie je krytá, pokiaľ nemáte havarijné poistenie. Havarijné poistenie môže pokryť škody na vozidle spôsobené nehodou so zverou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami.

Ako získam najlepšiu cenu za PZP?

Pri hľadaní najlepšej ceny za PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Nasledujte tieto tipy, aby ste získali najlepšiu cenu:

 1. Využite online PZP kalkulačky, ktoré vám umožnia porovnať ceny rôznych poisťovní na základe vašich potrieb a údajov o vozidle.
 2. Zvážte zvýšenie spoluúčasti (suma, ktorú zaplatíte v prípade škody) na zníženie ceny poistného.
 3. Udržujte dobrú jazdnú históriu, pretože poisťovne často poskytujú zľavy pre bezpečných vodičov.
 4. Pri rozhodovaní sa o PZP zvážte, aké ďalšie poistné krytie by ste mohli potrebovať, ako napríklad havarijné poistenie, poistenie proti krádeži alebo poistenie pasažierov.
 5. Ak máte viac vozidiel, zvážte ich poistenie u jednej poisťovne, aby ste získali zľavu za viacero vozidiel.

Môžem zmeniť poisťovňu v priebehu platnosti PZP?

Áno, môžete zmeniť poisťovňu v priebehu platnosti PZP. Avšak, pred zrušením vašej súčasnej zmluvy o PZP by ste mali overiť podmienky a pravidlá zrušenia zmluvy u vašej súčasnej poisťovne. Niektoré poisťovne môžu vyžadovať výpovednú lehotu alebo úhradu časti nevyužitého poistného.

Ako postupovať, ak som bol zranený v nehode a potrebujem náhradu zo svojej PZP?

Ak ste utrpeli zranenia v dôsledku dopravnej nehody a potrebujete náhradu zo svojej PZP, postupujte nasledovne:

 1. Po nehode kontaktujte políciu a zabezpečte si kópiu protokolu o nehode, ktorý obsahuje informácie o viníkovi a nehode.
 2. Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o nehode a vašich zraneniach. Poisťovňa vám poskytne pokyny, ako postupovať pri podaní nároku na náhradu.
 3. Ak je to potrebné, obstarajte si lekárske dokumenty, ktoré potvrdzujú vaše zranenia a ošetrenie.
 4. Udržiavajte si záznamy o všetkých nákladoch, ktoré ste mali v súvislosti so svojimi zraneniami, vrátane účtov za lekárske ošetrenie, lieky, stratený príjem a iné súvisiace výdavky.
 5. Sledujte pokyny svojej poisťovne a dodržiavajte lehoty pre podanie nároku na náhradu. Poisťovňa môže vyžadovať, aby ste predložili všetky relevantné dokumenty a informácie, ktoré potvrdzujú vaše zranenia a náklady na ošetrenie.
 6. Spolupracujte s poisťovňou počas vyšetrovania vášho nároku a pripravte sa na to, že poisťovňa môže vyžadovať ďalšie informácie alebo doklady.
 7. Ak sa váš nárok na náhradu zo svojej PZP schváli, poisťovňa vám poskytne náhradu za vaše zranenia a súvisiace náklady podľa podmienok vášho poistného krytia.

Je PZP povinné pre všetky vozidlá?

Áno, PZP je povinné pre všetky vozidlá, ktoré sú prevádzkované na verejných komunikáciách, vrátane osobných automobilov, motocyklov, prívesných vozíkov, nákladných vozidiel a traktorov. Cieľom PZP je zabezpečiť, že v prípade dopravnej nehody sú k dispozícii finančné prostriedky na pokrytie škôd spôsobených iným účastníkom nehody. Bez PZP by mohli náklady na náhradu škôd spôsobených nehodou padnúť na poškodeného, čo by mohlo spôsobiť finančné ťažkosti.

Ako zistím, či má moje vozidlo platné PZP?

Ak si nie ste istí, či má vaše vozidlo platné PZP, môžete to overiť niekoľkými spôsobmi:

 1. Skontrolujte svoju zmluvu o PZP alebo výpis z poistnej zmluvy, kde by mali byť uvedené dátumy platnosti poistného.
 2. Kontaktujte svoju poisťovňu a požiadajte ich o overenie platnosti vášho PZP.
 3. V niektorých krajinách môžete overiť platnosť PZP prostredníctvom špeciálnych online služieb, ktoré poskytujú informácie o poistnom krytí vozidiel na základe ich evidenčného čísla.

Čo sa stane, ak budem jazdiť bez PZP?

Jazda bez platného PZP je zákonným priestupkom a môže mať vážne následky. Ak budete jazdiť bez PZP, môžete čeliť týmto dôsledkom:

 1. Pokuty: V prípade, že budete chytení pri jazde bez platného PZP, môžete dostať pokutu, ktorá môže byť pomerne vysoká.
 2. Zadržanie vozidla: Polícia môže zadržať vaše vozidlo, ak nemáte platné PZP, a vrátiť ho až po predložení dokladu o uzatvorení platnej poistnej zmluvy.
 3. Trestné body: V niektorých krajinách môžete získať trestné body za jazdu bez PZP, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zrušeniu vodičského oprávnenia.
 4. Zvýšenie nákladov na PZP: Ak budete mať na svojom zázname priestupok za jazdu bez PZP, môže to zvýšiť vaše budúce náklady na PZP, pretože poisťovne vás môžu považovať za rizikovejšieho klienta.
 5. Finančná zodpovednosť: Ak spôsobíte dopravnú nehodu bez platného PZP, budete musieť sami uhradiť škody spôsobené iným účastníkom nehody, čo môže byť veľmi nákladné.

Je dôležité mať platné PZP, aby ste predišli týmto negatívnym dôsledkom a chránili sa pred finančnými nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť v prípade dopravnej nehody.

PZP pre traktor: Ako získať adekvátne poistenie pre váš poľnohospodársky stroj

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležité nielen pre osobné a nákladné automobily, ale aj pre traktory a iné poľnohospodárske stroje. V tomto článku sa pozrieme na špecifiká PZP pre traktor a na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere poisťovne.

Prečo je PZP dôležité pre traktor

Traktory sú často využívané na poľnohospodárske práce, prepravu nákladu a ďalšie účely. Hoci sa zvyčajne pohybujú pomalšie ako osobné automobily, aj pri používaní traktora môže dôjsť k dopravnej nehode. PZP pre traktor zabezpečuje, že ak spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví iných osôb, poisťovňa uhradí náklady na odškodnenie.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre traktor

Cena PZP pre traktor závisí od niekoľkých faktorov, medzi ktoré patria:

 • Výkon motora traktora
 • Hmotnosť traktora
 • Účel použitia (poľnohospodárstvo, lesníctvo, atď.)
 • Miesto bydliska
 • Počet škôd vo vašej poisťovacej histórii

Ako nájsť najlepšie PZP pre váš traktor

Pri hľadaní adekvátneho PZP pre váš traktor je dôležité zohľadniť nasledujúce kroky:

 1. Zozbierajte ponuky od viacerých poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre traktory.
 2. Porovnajte PZP ceny a rozsah krytia, ktoré jednotlivé poisťovne poskytujú.
 3. Skontrolujte skúsenosti a hodnotenia iných poľnohospodárov s danou poisťovňou.
 4. Zistite, či poisťovňa ponúka špeciálne zľavy pre poľnohospodárske stroje alebo pre dlhodobé poistenie.
 5. Zvážte, aké ďalšie služby a benefity sú súčasťou poistenia, napríklad asistenčné služby pri poruche traktora.

PZP pre traktor je nevyhnutné, aby ste chránili svoj majetok a zabezpečili finančnú ochranu v prípade dopravnej nehody. Zohľadnením cien, rozsahu krytia, skúseností iných poľnohospodárov a ďalších benefít, ktoré sú súčasťou poistenia, môžete nájsť najlepšie PZP pre váš traktor.

Doplnkové poistenie pre traktor

Okrem PZP môžete zvážiť aj doplnkové poistenie pre váš traktor. Tieto poistenia môžu zahŕňať havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vašom traktore v prípade nehody, alebo poistenie proti krádeži či poistenie na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní traktora

Aby ste minimalizovali riziko nehôd a škôd spôsobených vaším traktorom, je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri jeho používaní:

 1. Dodržiavajte dopravné predpisy a rýchlostné obmedzenia na cestách, kde sú traktory povolené.
 2. Pridržiavajte sa bezpečnostných pokynov a odporúčaní výrobcu traktora.
 3. Nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 4. Pravidelne kontrolujte technický stav traktora a zabezpečte jeho údržbu.
 5. V prípade práce s prívesom alebo nástavbou zabezpečte, že sú správne pripojené a záťaž je rovnomerne rozložená.

PZP pre traktor je dôležitou súčasťou ochrany vášho majetku a zabezpečenia finančnej zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám. Pri výbere PZP pre váš traktor zohľadnite nielen cenu, ale aj rozsah krytia, hodnotenia a skúsenosti ostatných poľnohospodárov a ponúkané služby a benefity. Dodržiavaním bezpečnostných opatrení pri používaní traktora môžete zároveň minimalizovať riziko nehôd a škôd.

PZP tabuľka cien: Ako porovnať ponuky poisťovní

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité zohľadniť cenu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o najvhodnejšom poistení. V tomto článku sa pozrieme na to, ako porovnať ceny PZP a na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere poisťovne.

Rôzne faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Cena PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú:

 • Typ vozidla (osobné, nákladné, motocykel, atď.)
 • Výkon motora
 • Miesto bydliska
 • Počet škôd vo vašej poisťovacej histórii
 • Vek a pohlavie vodiča

Tieto faktory prispejú k tomu, aby poisťovne mohli stanoviť cenu poistenia pre každého zákazníka individuálne.

Porovnávanie ponúk PZP

Aby ste našli najlepšiu cenu PZP, odporúčame:

 1. Zozbierať ponuky od rôznych poisťovní.
 2. Porovnať ceny PZP online a rozsah krytia.
 3. Zvážiť skúsenosti a hodnotenia iných zákazníkov s danou poisťovňou.
 4. Skontrolovať, či poisťovňa ponúka zľavy, napríklad za dlhodobé poistenie alebo zľavu pre mladých vodičov.
 5. Prihliadať na ďalšie služby a benefity, ktoré sú súčasťou poistenia, napríklad asistenčné služby.

Dôležité upozornenie pri porovnávaní cien

Pri porovnávaní cien PZP je dôležité si uvedomiť, že najnižšia cena nemusí vždy znamenať najlepšiu kvalitu služieb. Je potrebné brať do úvahy aj kvalitu poskytovaných služieb, rýchlosť vybavenia poistných udalostí a komunikáciu s poisťovňou.

Porovnávanie cien PZP je dôležitým krokom pri výbere najvhodnejšieho poistenia pre vaše vozidlo. Pri porovnávaní ponúk od rôznych poisťovní dbajte na to, aby ste zohľadnili nielen cenu, ale aj kvalitu služieb, rozsah krytia a ďalšie benefity, ktoré sú súčasťou poistenia.

Online nástroje na porovnanie cien PZP

V dnešnej dobe je porovnávanie cien PZP jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Na trhu existuje množstvo online nástrojov a kalkulačiek, ktoré vám pomôžu získať prehľad o cenách a ponukách jednotlivých poisťovní.

Ako používať PZP kalkulačku

PZP kalkulačky sú jednoduché na použitie a prinášajú rýchle výsledky. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Navštívte webovú stránku s PZP kalkulačkou.
 2. Vyplňte požadované údaje o vozidle a vodičovi (typ vozidla, výkon motora, vek, pohlavie, atď.).
 3. Kalkulačka spracuje údaje a zobrazí vám porovnanie ponúk rôznych poisťovní.
 4. Preštudujte si jednotlivé ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.
 5. Ak máte záujem o konkrétnu ponuku, môžete často PZP uzavrieť priamo online.

Výhody online porovnávania cien PZP

Online nástroje na porovnávanie cien PZP prinášajú viaceré výhody:

 • Rýchlosť a jednoduchosť: Môžete porovnať ceny PZP z pohodlia vášho domova alebo kancelárie.
 • Široký výber poisťovní: Online nástroje často zahrňujú ponuky od väčšiny poisťovní pôsobiacich na trhu.
 • Aktuálne informácie: Online kalkulačky sú pravidelne aktualizované, takže zobrazujú aktuálne ceny a ponuky.

Dôležité tipy pre online porovnávanie cien PZP

Aj keď sú online nástroje na porovnávanie cien PZP užitočné, je dôležité mať na pamäti niekoľko vecí:

 • Overte si dôveryhodnosť webovej stránky, na ktorej používate PZP kalkulačku. Niektoré stránky môžu byť zaujaté alebo neposkytovať úplné informácie.
 • Vždy skontrolujte podmienky poistenia priamo na webovej stránke poisťovne.
 • Ak máte otázky alebo požiadavky špecifické pre vašu situáciu, neváhajte kontaktovať poisťovňu priamo.

PZP pre prívesný vozík: Ako zabezpečiť potrebnú ochranu

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré je nevyhnutné pre všetky vozidlá prevádzkované na verejných komunikáciách. Pre prívesné vozíky platia podobné požiadavky na PZP ako pre motorové vozidlá. PZP pre prívesný vozík chráni majiteľa prívesu pred finančnými nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť v prípade škôd spôsobených tretím osobám.

Uzatvorenie PZP pre prívesný vozík

Pri uzatváraní PZP pre prívesný vozík je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov:

 1. Vyberte si správnu poisťovňu: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zvoľte tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.
 2. Poskytnite správne údaje: Pri uzatváraní PZP budete musieť poskytnúť údaje o prívesnom vozíku, ako sú jeho značka, typ, rok výroby a nosnosť.
 3. Zvážte rozsah krytia: Základné PZP kryje škody spôsobené tretím osobám, avšak môžete zvážiť aj doplnkové poistenie, ktoré pokryje aj škody na vašom prívesnom vozíku.

Obnovenie a zmena PZP pre prívesný vozík

 1. Obnovenie PZP: PZP je potrebné pravidelne obnovovať, zvyčajne každý rok. Uistite sa, že si zaplatíte poistné príspevky včas, aby ste neprišli o poistnú ochranu.
 2. Zmena PZP: Ak chcete zmeniť svoje PZP, napríklad prejsť k inej poisťovni alebo získať lepšiu ponuku, môžete to urobiť. Skontrolujte podmienky svojej poisťovne, či neexistujú špeciálne podmienky na zmenu alebo zrušenie PZP. Pozrite si ako sa podáva výpoveď PZP.

Dôležité informácie pre majiteľov prívesných vozíkov

Je dôležité dodržiavať všetky dopravné predpisy a byť opatrný na ceste. PZP vám pokryje náklady spojené so škodami spôsobenými tretím osobám, avšak je vždy lepšie predchádzať akýmkoľvek nehodám a dodržiavať bezpečné jazdné návyky.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre prívesný vozík je dôležitým nástrojom na zabezpečenie finančnej ochrany majiteľa prívesu v prípade škôd spôsobených tretím osobám. Pri výbere PZP pre prívesný vozík je potrebné zvážiť ponuky rôznych poisťovní, poskytnúť správne údaje o vozidle a zvážiť rozsah krytia. Nezabudnite pravidelne obnovovať PZP a v prípade potreby zmeniť svoje poistenie. Dodržiavajte všetky dopravné predpisy a venujte pozornosť bezpečnosti na ceste, aby ste minimalizovali riziko nehôd a škôd.

PZP na motocykel: Ako zabezpečiť povinné zmluvné poistenie pre váš dvojkolesový spôsob dopravy

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležité pre každé motorové vozidlo, a to vrátane motocyklov, motorky a skútrov. PZP chráni majiteľa vozidla pred finančnými nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku škôd spôsobených tretím osobám. V tomto článku sa pozrieme na to, ako zabezpečiť PZP pre váš motocykel a na čo by ste mali pri výbere poisťovne dbať.

Výber poisťovne

Pri výbere poisťovne pre váš motocykel je dôležité zvážiť niekoľko faktorov. Okrem ceny by ste mali brať do úvahy aj kvalitu služieb a reputáciu poisťovne. Môžete sa opýtať priateľov alebo členov motocyklistických klubov na ich skúsenosti a odporúčania. Tiež nezabudnite porovnať ponuky viacerých poisťovní online.

Určenie typu motocykla

Pri získavaní PZP je potrebné presne určiť typ vášho motocykla. To zahŕňa značku, model a rok výroby. Rovnako dôležité je aj určenie kategórie motocykla – či ide o štandardný motocykel, skúter alebo motokros. Typ motocykla môže ovplyvniť výšku poistného plnenia, ktoré poskytne poisťovňa.

Výpočet PZP

Po získaní ponúk od viacerých poisťovní je potrebné porovnať ceny a služby, ktoré vám poskytnú. Pri porovnávaní PZP pre motocykel nezabudnite zohľadniť aj prípadné zľavy, ktoré môžu poisťovne ponúkať. Napríklad niektoré poisťovne poskytujú zľavu, ak máte na svojom motocykli protišmykový systém alebo ak ste absolvovali špeciálny školenia pre motocyklistov.

Uzatvorenie PZP

Keď sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu, môžete začať proces uzatvorenia PZP. To môžete urobiť osobne v pobočke poisťovne alebo online na webovej stránke poisťovne. Po vyplnení potrebných údajov a zaplatení poistného príspevku obdržíte potvrdenie o uzatvorení PZP. Uistite sa, že máte so sebou vždy platný doklad o poistení, keď jazdíte na svojom motocykli.

Zmena alebo obnovenie PZP

PZP je nutné obnoviť pravidelne, zvyčajne každý rok. Ak sa zmenia vaše požiadavky alebo ak chcete získať lepšiu ponuku od inej poisťovne, môžete PZP zmeniť alebo zrušiť. Skontrolujte podmienky svojej poisťovne, či sa nevzťahujú špeciálne podmienky na zmenu alebo zrušenie PZP.

Dôležité informácie pre motocyklistov

Pri jazde na motocykli je dôležité dodržiavať všetky dopravné predpisy a byť opatrný na ceste. Poistenie PZP vám pokryje náklady spojené so škodami spôsobenými tretím osobám, avšak najlepším spôsobom, ako predchádzať škodám, je bezpečná a zodpovedná jazda.

Zabezpečenie PZP pre váš motocykel je nevyhnutné pre ochranu pred finančnými nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku škôd spôsobených iným účastníkom cestnej premávky. Pri výbere poisťovne a PZP plánu je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ako sú cena, kvalita služieb, zľavy a reputácia poisťovne. Nezabudnite pravidelne obnovovať alebo meniť PZP podľa vašich potrieb a udržiavať platný doklad o poistení pri jazde na motocykli.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie

Ľudia sa často rozhodujú ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie (PZP) z rôznych dôvodov. Medzi najčastejšie patria:

 • Zmena poisťovne kvôli lepším podmienkam alebo nižšej cene cez porovnanie PZP online
 • Predaj vozidla
 • Trvalé odstavenie vozidla z prevádzky

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete ukončiť svoje PZP, je dôležité dodržať určitý postup, aby ste predišli možným problémom:

 1. Zvoľte správny čas na výpoveď: Pred podaním výpovede je dôležité zvážiť, kedy ju chcete podať. Zvyčajne musíte dodržať určitú výpovednú lehotu, ktorá je ustanovená vo vašej zmluve. Táto lehota môže byť napríklad 1-3 mesiace pred koncom poistného obdobia.
 2. Písomná forma výpovede: Výpoveď PZP by ste mali podať písomne, aby ste mali dôkaz o jej podaní. Môžete ju zaslať poštou alebo e-mailom, podľa požiadaviek vášho poisťovateľa. Vo výpovedi by ste mali uviesť vaše meno, adresu, číslo zmluvy, dátum ukončenia poistenia a dôvod výpovede.
 3. Dodržanie termínov: Aby bola výpoveď platná, musíte dodržať všetky termíny stanovené v poistnej zmluve. Ak výpoveď nepodáte včas, poistenie sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie.
 4. Uzavretie nového PZP: Pokiaľ chcete získať PZP od inej poisťovne, nezabudnite si ho uzavrieť pred ukončením aktuálneho poistenia. Bez platného PZP nesmiete vozidlo prevádzkovať na verejných komunikáciách.

Dôležité upozornenia

 • Ak predávate svoje vozidlo, nezabudnite informovať poisťovňu o zmene vlastníka. V opačnom prípade môžete byť stále zodpovední za prípadné škody spôsobené vozidlom.
 • Pri trvalom odstavení vozidla z prevádzky musíte zrušiť svoje PZP. Informujte poisťovňu o tejto situácii a dodržte všetky náležitosti spojené s odstavením vozidla.
 • Po ukončení PZP je potrebné vrátiť poistnú značku na príslušný úrad. V opačnom prípade by ste mohli čeliť pokutám za neoprávnené držanie poistnej značky.

Ukončenie PZP nie je zložitý proces, ale je potrebné dbať na dodržanie určitých krokov a termínov. Dôležité je podať výpoveď písomne, dodržať výpovednú lehotu a zabezpečiť nové poistenie, ak to bude potrebné. Majte na pamäti aj dôležité upozornenia a postupy pri predaji alebo trvalom odstavení vozidla z prevádzky. Takto môžete zabezpečiť hladký priebeh výpovede PZP a minimalizovať riziko problémov či sankcií.

Havarijné poistenie: Ako získať komplexnú ochranu pre vaše vozidlo

Havarijné poistenie je druh auto poistenia, ktorý pokrýva škody na vozidle spôsobené rôznymi príčinami ako sú dopravné nehody, vandalismus, požiar či živelné pohromy. Tento článok vám poskytne prehľad o havarijnom poistení, ako ho získať a na čo si dať pozor pri výbere poisťovne. Dobré je mať aj vopred naštudovaný zákon o cestnej premávke.

Prečo je havarijné poistenie dôležité?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám. Avšak, PZP nechráni váš majetok, teda vaše vozidlo. Havarijné poistenie je preto dôležité, ak chcete mať pokryté náklady na opravu alebo náhradu vášho vozidla v prípade nehody alebo iných udalostí, ktoré by mohli poškodiť vaše vozidlo.

Ako získať havarijné poistenie?

Získanie havarijného poistenia je jednoduchý proces:

a) Porovnajte ponuky: Na trhu je mnoho poisťovní ponúkajúcich havarijné poistenie. Porovnajte ich ponuky, ceny a podmienky. Môžete použiť online nástroje na porovnanie poistných produktov a nájsť najlepšiu ponuku.

b) Vyberte si balík poistenia: Poisťovne často ponúkajú rôzne úrovne krytia. Vyberte si balík, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam. Uistite sa, že ste si prečítali a pochopili všetky podmienky poistenia, vrátane vylúčení a spoluúčasti.

c) Podpíšte zmluvu: Po vybratí správnej poisťovne a balíka poistenia, podpíšte zmluvu o poistení a uhradte poistné.

Na čo si dať pozor pri výbere havarijného poistenia?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité dávať pozor na niektoré kľúčové aspekty:

a) Ochrana pred rôznymi rizikami: Uistite sa, že vaše havarijné poistenie pokrýva širokú škálu rizík, ako sú dopravné nehody, vandalismus, živelné pohromy, požiar či zrážka so zverou. Niektoré polisy môžu mať obmedzené krytie, takže je dôležité si dôkladne prečítať podmienky poistenia.

b) Spoluúčasť: Pri výbere havarijného poistenia zvážte výšku spoluúčasti, ktorú budete musieť zaplatiť v prípade škody na vozidle. Vyššia spoluúčasť môže znamenať nižšiu cenu poistenia, ale zároveň znamená, že budete musieť pri škode prispieť väčšou sumou.

c) Bonus-malus systém: Bonus-malus systém je systém zliav a prirážok na poistnom, ktorý sa odvíja od vášho poistného priebehu. Overte si, ako váš potenciálny poisťovateľ uplatňuje tento systém a či poskytuje zľavy za bezškodové obdobie.

d) Podpora v prípade škody: Skontrolujte, akú podporu poskytuje poisťovňa v prípade škody na vozidle. Je dôležité, aby poisťovňa poskytovala rýchlu a efektívnu pomoc, napríklad prostredníctvom asistenčnej služby alebo odborného poradenstva pri riešení škodových udalostí.

e) Dôveryhodnosť a finančná stabilita poisťovne: Pred uzavretím zmluvy o havarijnom poistení overte dôveryhodnosť a finančnú stabilitu poisťovne. Môžete sa pozrieť na hodnotenia a recenzie od iných klientov alebo sa obrátiť na odborníkov v oblasti poistenia.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany vášho vozidla pred rôznymi rizikami. Aby ste získali najlepšiu možnú ochranu, je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, vybrať si balík poistenia prispôsobený vašim potrebám a dávať pozor na kľúčové aspekty, ako sú rizikové krytie, spoluúčasť, bonus-malus systém a podpora v prípade škody. Správne havarijné poistenie vám prinesie pokoj a istotu, že vaše vozidlo je vždy chránené.

Luxusné auto na diaľnici potrebuje kvalitné pzp porovnanie

Online porovnanie PZP – praktické a najlacnejšie

Neraz sa do pátrania povinného zmluvného poistenia púšťame až vtedy, keď už reálne prihára. To znamená, že sa blíži doba konca platnosti poistnej zmluvy. V strese utekáme do prvej pobočky, resp. našej doterajšej a predlžujeme jej platnosť. I keď v súčasnosti je trend iný. Vaša terajšia poisťovňa vám nejaký čas pred koncom poistnej zmluvy automaticky zašle šek na jej predlženie. Pokiaľ je pre vás cena, ktorú za toto zabezpečenie zaplatíte, dôležitá, malo by vás zaujímať, že ponuky sa môžu líšiť až v stovkách eur. Bez toho, aby ste chodili sem a tam, zistite si jednotlivé ceny porovnanie PZP poistiek.

Základné vysvetlenie

Pokiaľ ste v téme PZP nováčikovia, možno by bolo vhodné priblížiť vám jeho funkciu. Keďže ide o povinnosť stanovenú zákonom, je nerešpektovanie je trestné a môže byť vysoko sankcionované. Povinné je preto, lebo predstavuje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Čo to predstavuje pre vás? To, že ak niekomu spôsobíte škodovú udalosť, nemusíte bezhlavo dupnúť na plyn a ujsť čo najrýchlejšie.

Jednoducho spíšete s daným vozidlom zápisnicu a vaša poisťovňa škodu zaplatí za vás. To isté platí aj opačne. Veríme, že toto vás o užitočnosti tohto produktu presvedčilo. Ak však stále nie, pretože si myslíte, že vy jazdíte bezpečne presvedčiť vás môžu aj iné fakty. Napr. ak vám iné vozidlo spôsobí poškodenie a vy poistenie na vozidle nemáte, k preplateniu škôd od poisťovne sa nedočkáte. Danú vec by ste potom museli riešiť priamo s pôvodcom škody, čo býva veľmi zdĺhavé a komplikované. Mnohokrát to vedie k dlhoročným sporom. Iným argumentom, prečo si toto zabezpečenie uzatvoriť, sú vysoké pokuty.

Porovnanie PZP online

Zabudnite na to, že si budete musieť vyhradiť hodiny, ba až dni voľného času len na to, aby ste zistili vaše možné ponuky. Dnes sa už všetko dá vybaviť online. Preto je aj mnoho nástrojov, ktoré vám pomôžu v rámci jedného online vypísaného formulára zobraziť porovnanie povinného zmluvného poistenia vášho vozidla. Získajte takto poistku cez Uzavripzp. Úspora prichádza hneď z dvoch hľadísk. Z časového a z finančného. Časovo si budete musieť vyhradiť približne 5-10 minút. Finančne zistíte, že rozdiel v tom istom môže byť až v stovkách eur.

Pozitívnou správou je aj to, že porovnanie PZP online je dostupné na každé vozidlo. Či už je to:

 • dodávka,
 • osobný automobil,
 • motocykel,
 • pracovný stroj,
 • prípojné vozidlo,
 • traktor atď.

Celý výpočet je bezplatný a nezáväzný, takže si ho môžete urobiť skutočne len v rámci prieskumu. Výsledky budú priehľadné, s presnou cenou povinného zmluvného poistenia, zobrazia krytie jednotlivých ponúk atď. Nikto vás nebude nútiť o nejakú ponuku z výsledkov okamžite požiadať.

Samozrejme, ak si tú správnu pre vás vyberiete, môžete o ňu požiadať jednoduchým klikom. Doplníte niekoľko údajov a na mail vám bude spätne doručený návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie a dočasná zelená karta. Poistné sa snažte zaplatiť čím skôr, ináč sa vám poistenie auta automaticky zruší. Po zaplatení vám bude na domácu adresu odoslaná originál zelená karta.

Jazdíte bez platnej zelenej karty? Zaplatíte…

NápadVeci stanovené zákonom nie sú len výmyslom súčasného systému. Hlavnou pohnútkou bola práve bezpečnosť cestnej premávky a bezproblémové riešenie v prípade spôsobených problémov. Preto, ak poistenie nemáte, počítajte s vysokými pokutami. Policajná hliadka, ktorá vás aj náhodne zastavila, to zistí tak, že sa buď zelenou kartou nepreukážete alebo bude neplatná. Z toho vyplýva, že k predmetnej poistnej zmluve ste obdržali aj zelenú kartu, ktorá je povinná na slovenských cestách. Musíte ju mať pri sebe vždy, keď používate vozidlo, na ktoré sa vzťahuje. Zelená karta potrebná aj vtedy, pokiaľ sa chytáte na cesty do zahraničia.

Pristúpme však ku konkrétnym číslam. Pokiaľ policajná hliadka príde na to, že jazdíte bez platného poistenia auta, pripravte sa aj na niekoľko stoeurové pokuty. Zjednávať je v tomto prípade veľmi ťažké. A nakoniec môžete pochodiť ešte horšie, so zvýšenou pokutou. Pokiaľ sa daná vec dostanete na vyššie miesta, nevyhnete sa pokute vo výške 3 330 eur. Tá vás môže postihnúť ešte aj 3 roky po tom, čo ste jazdili bez platného povinného zmluvného poistenia. Takže, pokiaľ ste si povedali, že vás nikto „nenačapal“, ešte nehovorte hop.

Iným príkladom vašej veľkej finančnej straty môže byť aj to, ak s vozidlom bez PZP spôsobíte dopravnú nehodu. Vtedy budete platiť nielen škody na vašom vozidle, ale aj škody na všetkých iných vozidlách spôsobené vašou neopatrnosťou. Okrem toho zaplatíte aj 3 300 eurovú pokutu. V prípade, že ste spôsobili škody na zdraví, sankcie sa môžu vyšvihnúť aj na milióny eur.

Aké vozidlá poistiť?

PZP sa nevzťahuje len na auto, ale aj na motocykle, pracovné stroje, traktore, prípojné vozidlá, prívesné vozíky, vysokozdvižné vozíky atď. Teda nielen na motorové, ale ja na nemotorové vozidlá, ktoré môžu byť súčasťou cestnej premávky, hoc by do nej vstupovať nemali. Mohli by sme to zhrnúť tak, že je povinné pre každé vozidlo, ktoré na svoje fungovanie potrebuje platný technický preukaz.

Podľa čoho si vybrať poisťovateľa?

Na trhu je toľko veľa poisťovateľov, že mnohokrát ani nemáte energiu na to, aby sme si prelúskli každého a jedného z nich. Avšak, pokiaľ chcete to najlepšie, prípadne najlacnejšie PZP, lepšie bude urobiť si aspoň menší prieskum. Kritéria však môžu byť aj iné. Možno chcete takú poisťovňu, ktorá nerobí problémy s preplácaním škodových udalostí. Možno takú, ktorá je najlepšie ohodnotená. Alebo len zahraničnú poisťovňu, prípadne takú, ktorá vám ponúka v rámci základného zákonného poistenia najširšie krytie rizík. Na výber máte mnoho poisťovní. Napr.

 • Allianz,
 • Axa,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Groupama,
 • Generali,
 • Genertel,
 • Wüstenrot atď.

O tom si však povieme nižšie. Teraz si povedzme, ako čo najrýchlejšie zistiť, kto vám čo ponúka.

Možnosť rozšírenia základného balíčka

Ak vám základné krytie nestačí, máte možnosť si ho rozšíriť o havarijnú zložku prípadne asistenčné služby. Havarijný produkt pokrýva aj vaše škodové udalosti, to znamená, že by ste sa na ich odškodnení, v prípade nehody, nemuseli podieľať z vlastného vrecka. Kryje rôzne živelné udalosti, čelné sklo, divú zver atď. Asistenčné služby vám zas vedia poskytnúť nonstop podporu v prípade vzniku škodovej udalosti. Vedia zabezpečiť odťah vozidla, najbližší autorizovaný servis a mnoho ďalšieho. Samozrejme, čím viac krytia si zvolíte, tým vyššie bude vaše poistné.

Ešte by sme sa zmienili aj o tom, že rôzne havarijné krytie si môžete navoliť aj v rámci základného povinného zmluvného poistenia. To znamená, v rámci jeho základnej ceny. Niektoré poisťovne, ako napr. Allianz či Generalli ponúkajú k základnému produktu bezplatný výber niektorej havarijnej udalosti.

V článku sme sa vám snažili porovnanie PZP predstaviť čo najlepšie, ak však stále máte nejaké nezodpovedané otázky, skúste si ešte prečítať tento článok na NY Times.

PZP pre pokojné jazdy

Pes za volantomUrčite vám téma nášho príspevku nebude neznáma. Už len z toho dôvodu, že o nej môžete počuť skoro z každého kúta. Či z reklám na bilboardoch okolo ciest, či z rádia alebo z televízie. Na PZP sa z každého kúta prízvukuje hlavne preto, pretože je povinné. A všetko, čo stanovuje zákon, treba rešpektovať. V opačnom prípade hrozia porušiteľom vysoké sankcie, ktoré sa len tak ľahko nerozdýchajú, pokiaľ nie ste milionár. O všetkom vás však v tomto článku postupne informujeme. Dozviete sa napr. o tom, kde zoženiete to najvýhodnejšie porovnanie PZP, prečo je vlastne dôležité, ako aj to, na aké prostriedky si ho možno uzatvoriť.

V čom vie byť nápomocné?

To, či sa vám na ceste stane nejaká nepríjemná udalosť sa snáď nedá ovplyvniť. Môžete jazdiť akokoľvek bezpečne, no faktorov, ktoré môžu zohrať pri tejto udalosti veľkú úlohu, je hneď niekoľko. Nemusí ísť len o bezohľadných vodičov, zlé počasie, ale podpísať sa pod dopravnú udalosť môže aj únava alebo chvíľková nepozornosť. Práve preto vám poisťovne ponúkajú štátom nariadené zákonné poistenie, ktoré vám pomôže v takýchto situáciách. Telefonicky vám dajú vedieť, čo robiť vo vzniknutej situácii a môžu zabezpečiť všetko ostatné.

Prvotnou úlohou PZP je ale ochrániť vás pred finančnou stratou tým, že poisťovňa za vás vyrieši škody, ktoré ste spôsobili či už vozidlám alebo ľuďom v nich. Že nejde o malé čiastky, dokazujú aj dve čísla. 5 miliónov eur v prípade škôd na zdraví a 1 milión eur pri škodách spôsobených na majetku. Tieto čiastky sú prikázané zákonom, takže ak by sa vám „podarilo“ spôsobiť škodovú udalosť v takých rozmeroch, máte istotu, že vaša poisťovňa vám vyššie zmienené hodnoty garantuje. Ako ale možno viete alebo ste si už z textu domysleli, poisťovňa hradí len škody, ktoré spôsobíte iným, nie vám. Na náhradu vašich škôd teda nie je PZP, ale havarijné.

Možno by bolo vhodné zdôrazniť aj iný fakt. Povinné zmluvné poistenie nekryje len vážne škody, ktoré by ste mohli spôsobiť, ale aj tie menej vážne. Napr. narazený nárazník, spätné zrkadlo, poškriabaný lak na vozidle atď. Na to, aby mohol byť poškodený riadne odškodnený je ale dôležité „nezdupkať“, ale vec riadne spísať a zdokumentovať napr. aj fotograficky. Na to je potrebná aj účasť poškodeného, pretože do zápisnice je potrebné zadať aj jeho údaje. Samozrejme, pokiaľ nie je po blízku, neviete, dokedy ho máte čakať. Tak aspoň mu nechajte nejaký odkaz, aby sa s vami vedel spojiť a aby ste ho mohli z vášho PZP odškodniť. Keďže vy sa na odškodnení podieľať nemusíte, nemalo by to pre vás predstavovať žiaden problém.

Akú poisťovňu si zvoliť?

 • Allianz,
 • Generali,
 • Axa,
 • Genertel,
 • Groupama,
 • Union,
 • UNIQA,
 • ČSOB,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Kooperativa,
 • Wüstenrot

To sú len niektoré poisťovne, ktoré na Slovensku fungujú, takže ako vidíte, máte z čoho vyberať. Tak ako je poisťovní veľa, tak budete mať aj viac možností na uzatvorenie zákonného poistenia. Pretože neplatí, že každá z nich ponúka rovnaký produkt. Toto zabezpečenie sa nemusí líšiť len v cene, ale aj v poistnom krytí. Veľmi pozitívnou správou je, že ponuky niektorých spoločností sú na rozdiel od iných výrazne lepšie. Pretože už v rámci svojho základného zabezpečenia kryjú škody aj vinníka udalosti, nielen tých, ktorých poškodil. To je príklad napr. u Generali, Kooperativa a Komunálna poisťovňa. PZP u nich totiž obsahuje aj niektoré havarijné riziká a niekde si aj môžete zvoliť, ktoré to budú. Úraz vodiča či posádky je veľmi užitočný. Na ceste vás však môže prekvapiť aj divá zver, výtlk či živelná udalosť.

Zistíte si všetky vaše možnosti online

Nakupovanie onlineNebojte sa. Našim cieľom nie je vás poslať do každej a jednej pobočky zvlášť. Ponúkame vám oveľa pokrokovejšiu metódu, s ktorou tie hodiny času tráveného zisťovaním ponúk ušetríte. Tým riešením je zistenie PZP online pomocou porovnania. Po vypísaní jedného formulára, ktorý požaduje údaje o poisťovanom vozidle a o jeho majiteľovi, zistíte, že nie je poisťovňa ako poisťovňa. Ceny za to isté sa môžu líšiť až v stovkách eur. Je ale pravda, že výšku poistného ovplyvňujú aj parametre vozidla a jednotlivé fakty o jeho majiteľovi. Samozrejme, je potrebné brať do úvahy aj výšku poistného krytia a pri rozhodovaní sa odpichnúť hlavne od toho. Či dané riziká skutočne potrebujete atď.

Zistiť si všetky vaše možnosti zákonného poistenia online pomocou porovnania vám nezobrazí len to najlacnejšie, ale aj to najlepšie a najvýhodnejšie na trhu. Týmto nástrojom nemáte čo riskovať, pretože je bezplatný a hlavne nezáväzný. Ak by ste mali pocit, že na trhu môžete nájsť aj čosi výhodnejšie, pokojne v pátraní pokračujte. V opačnom prípade, ak už viete, že nič lepšie nenájdete, môžete o PZP požiadať. Po kliknutí na ponuku vypíšete niekoľko údajov a na mail vám bude okrem iného doručená aj veľmi dôležitá dočasná zelená karta. Originálna vám bude odoslaná okamžite po zaevidovaní platby poistného.

Čo možno okrem auta poistiť?

PZP sa okrem auta vzťahuje napr. aj na motocykel, historické či prípojné vozidlá – vozík, dopravné prostriedky bez EČV, poľnohospodárske alebo pracovné stroje atď. Vymenovali sme len malý zoznam toho, čo tomuto zákonu podlieha. Túto povinnosť totiž musia rešpektovať nielen motorové a nemotorové vozidlá na cestách, ale aj tie, ktoré sa na nej veľmi nevyskytujú. Napr. vysokozdvižné vozíky. A je to z toho dôvodu, že ich prevádzkou môžu spôsobiť škody na zdraví alebo na majetku. Preto, ak si nie ste istý, či je zákonné poistenie potrebné aj na vaše vozidlo, riaďte sa tým, či potrebuje technický preukaz. Každý prostriedok, ktorý ho potrebuje, potrebuje byť aj týmto spôsobom zabezpečené.

Poisťujte, ináč vám hrozia pokuty

Už vyššie sme uviedli, že za nedodržanie tohto zákona hrozia pokuty. Neplatné zákonné poistenie vám policajti pri bežnej kontrole vozidla môžu vyčísliť až na niekoľko stoviek eur. Obvodný úrad však podnet na jazdu bez platnej zelenej karty môže dostať aj 2-3 roky po tom, čo ste bez nej reálne jazdili. Po preukázaní sa tohto priestupku si zaplatíte okolo 3 330 eur. Aj v zahraničí hrá dôležitú úlohu zelená karta. Jej neplatná podoba, prípadne nepreukázateľnosť môže mať za následok nielen niekoľkotisícové pokuty, ale aj zhabanie vozidla. Bez PZP si pri vzniku dopravnej nehody musíte sami zaplatiť všetky spôsobené škody.

Cieľom nášho príspevku bolo teda priblížiť vám tematiku povinného zmluvného poistenia bližšie a povedať vám, kde nájdete tie najvýhodnejšie, najlepšie a najlacnejšie možnosti na trhu. Viac o ňom sa môžete dočítať aj tu.

Pôžičky bez dokladovania účelu (bezúčelové)

NápadSkratoval vám telefón? Napadol sneh, vy túžite po lyžovačke, ale nemáte lyže? Alebo si len jednoducho potrebujete oddýchnuť a nejaký čas „vypadnúť“ a zrelaxovať sa možno aj za hranicami? Pokiaľ zarábate toľko, že šetriť by ste museli dlhšiu dobu, môžete si požičať okamžite. K dispozícii sú vám totiž pôžičky bez dokladovania účelu, takže poskytnutú sumu môžete využiť skutočne na čokoľvek chcete. Či už ide o nevyhnutnosť alebo nie. Podstatným je byť si plne vedomým toho, že požičanú vec je nutné vrátiť a v prípadne finančnej pomoci aj s nejakým úrokom. Ten samozrejme väčšina ľudí znesie, pretože to je cena za ich rozmar. V horšej situácií nejde len o rozmar, ale o nutnosť, ale aj na to sú pôžičky vhodné.

Kto vám pôžičky bez dokladovania účelu poskytne?

Vďaka internetu už nemusíte chodiť od pobočky k pobočke a zisťovať, kto by vám bol ochotný poskytnúť istú finančnú čiastku za takej či onakej podmienky. Nehovoriac o tom, že zvýhodnené podmienky môžu poskytnúť jedine nebankové spoločnosti, ktoré svoje kamenné pobočky nemajú. A ak majú, tak len veľmi zriedkavo a ide väčšinou aj o splátkové spoločnosti. Napriek tomu, pôžičky bez dokladovania účelu vám vedia poskytnúť aj banky, ale za náročnejších podmienok, o ktorých si nižšie povieme. Inou možnosťou je využiť pomoc súkromníka, pri ňom však nemáte žiadne istoty a jeho podmienky môžu byť pre vás väčšou ťarchou ako žiadosť v oficiálnej inštitúcii.

Počítajte s iným typom dokladovania a s týmito sumami

Ako sme uviedli, ak by ste chceli pôžičky bez dokladovania účelu jedine od bankovej spoločnosti, je potrebné počítať s iným rôznymi inými potvrdeniami. Napr. o zamestnaní, o výške pravidelného príjmu, musíte mať čistý bankový register atď. Získať od banky pôžičky bez dokladovania účelu môžete v dvoch prípadoch. Ak si požičiate približne do 3 000 eur alebo ak dokážete, že máte našetrené nejaké bankou požadované percento zo sumy, ktorú reálne potrebujete. Za tej podmienky by ste dokonca nemuseli dokladovať ani výšku príjmu.

Pri nebankových spoločnostiach je to oveľa jednoduchšie, hlavne čo sa nižších súm týka. Nebankové pôžičky do 500 eur môžete získať nielen bez dokladovania účelu, ale aj bez registra, bez dokladovania príjmu atď. Dostupné sú dokonca aj pre nezamestnaných, ktorí však poberajú nejaký príjem ako napr. dôchodcovia, ženy na materskej či študenti. Veľkou výhodou je, že ich môžete získať do pár minút, najneskôr do 24 hodín. Pri vyšších sumách je stále možné sa stretnúť s inými výhodami, na ktoré by ste v banke márne čakali. Tam pôjde skôr o americké pôžičky bez dokladovania účelu.

Doba splatnosti a výška úroku

Čas plynieVäčšinou sa hovorí, že ak chcete výhody, zaplatíte si za nich v inom smere. Nie je to tak celkom pravda, aj keď v prípade niektorých spoločností sa to úplne nedá vylúčiť. Platí, že nebankové pôžičky všeobecne vrátane bez dokladovania účelu majú kratšiu dobu splatnosti pri rovnakej sume, akú by ste mohli žiadať v banke. Do 500 eur to býva maximálne 30 dní. V banke si túto sumu môžete rozdeliť aj do viacerých mesiacov, ale rozhodne preplatíte viac. Zatiaľ čo by sa vám v nebankovej spoločnosti účtoval len jednorazový úrok, v hodnote maximálne 30%, v bankovej by ste ho zaplatili niekoľkonásobne. Takže tento príklad len dokazuje, že bankové ponuky nemusia byť vždy výhodnejšie. I keď výhodnejší môže byť samotný fakt, že požičanú sumu nemusíte splatiť naraz, ale rozdeliť si ju do viacerých splátok.

Čo sa týka úroku, o tom sme sa čiastočne zmienili. Pôžičky bez dokladovania účelu do 500 eur môžu mať maximálnu hodnotu úroku 30% a to ako v banke, tak aj v nebankovej spoločnosti. O čím vyššiu sumu žiadate, tým by mal byť úrok nižší. To ale závisí aj od iných podmienok poskytovateľa. Ak má však licenciu udelenú NBS, maximum 30% nesmie prekročiť. V internetovej nebankovej spoločnosť Pôžičkomat je to v súčasnosti pri sume 500 eur okolo 26%.

Pri sumách nad 500 eur je doba splatnosti dlhšia už aj v nebankových inštitúciách. Zvoliť si môžete sami, či si sumu trúfate splatiť do niekoľkých mesiacov alebo za dlhšiu dobu. Vyššie pôžičky bez dokladovania účelu ale majú v nebankovke najnižší úrok okolo 10%, zatiaľ čo v banke to môže byť aj oveľa menej.

Pochopiteľne, ak ide z vašej strany len o dočasnú pomoc a vy viete, že sumu budete môcť vrátiť hoc aj do týždňa, vyberte si túto možnosť. Aj pôžičky bez dokladovania účelu vedia byť nápomocné a na úroku značne ušetríte. Napr. namiesto 11 eur za 31 dní by ste pri sume 500 eur za 7 dní splatnosti preplatili len 2,5 eura.

Pár slov na záver

Každý si môže zvoliť len to, na čo momentálne má. Niektorí sú odkázaní len na pomoc nebankových inštitúcií možno kvôli nečistému registru alebo kvôli nemožnosti dokladovať príjem. Pôžičky bez dokladovania účelu vám môžu urobiť deň krajším, no na druhej strane, ak na túto pomoc zabudnete a včas ju nevrátite, môžete sa dostať do veľkých problémov. Preto si dobu splatnosti vždy kontrolujte a dlžoby včas splaťte.

1 2