PZP pre pokojné jazdy

Pes za volantomUrčite vám téma nášho príspevku nebude neznáma. Už len z toho dôvodu, že o nej môžete počuť skoro z každého kúta. Či z reklám na bilboardoch okolo ciest, či z rádia alebo z televízie. Na PZP sa z každého kúta prízvukuje hlavne preto, pretože je povinné. A všetko, čo stanovuje zákon, treba rešpektovať. V opačnom prípade hrozia porušiteľom vysoké sankcie, ktoré sa len tak ľahko nerozdýchajú, pokiaľ nie ste milionár. O všetkom vás však v tomto článku postupne informujeme. Dozviete sa napr. o tom, kde zoženiete to najvýhodnejšie porovnanie PZP, prečo je vlastne dôležité, ako aj to, na aké prostriedky si ho možno uzatvoriť.

V čom vie byť nápomocné?

To, či sa vám na ceste stane nejaká nepríjemná udalosť sa snáď nedá ovplyvniť. Môžete jazdiť akokoľvek bezpečne, no faktorov, ktoré môžu zohrať pri tejto udalosti veľkú úlohu, je hneď niekoľko. Nemusí ísť len o bezohľadných vodičov, zlé počasie, ale podpísať sa pod dopravnú udalosť môže aj únava alebo chvíľková nepozornosť. Práve preto vám poisťovne ponúkajú štátom nariadené zákonné poistenie, ktoré vám pomôže v takýchto situáciách. Telefonicky vám dajú vedieť, čo robiť vo vzniknutej situácii a môžu zabezpečiť všetko ostatné.

Prvotnou úlohou PZP je ale ochrániť vás pred finančnou stratou tým, že poisťovňa za vás vyrieši škody, ktoré ste spôsobili či už vozidlám alebo ľuďom v nich. Že nejde o malé čiastky, dokazujú aj dve čísla. 5 miliónov eur v prípade škôd na zdraví a 1 milión eur pri škodách spôsobených na majetku. Tieto čiastky sú prikázané zákonom, takže ak by sa vám „podarilo“ spôsobiť škodovú udalosť v takých rozmeroch, máte istotu, že vaša poisťovňa vám vyššie zmienené hodnoty garantuje. Ako ale možno viete alebo ste si už z textu domysleli, poisťovňa hradí len škody, ktoré spôsobíte iným, nie vám. Na náhradu vašich škôd teda nie je PZP, ale havarijné.

Možno by bolo vhodné zdôrazniť aj iný fakt. Povinné zmluvné poistenie nekryje len vážne škody, ktoré by ste mohli spôsobiť, ale aj tie menej vážne. Napr. narazený nárazník, spätné zrkadlo, poškriabaný lak na vozidle atď. Na to, aby mohol byť poškodený riadne odškodnený je ale dôležité „nezdupkať“, ale vec riadne spísať a zdokumentovať napr. aj fotograficky. Na to je potrebná aj účasť poškodeného, pretože do zápisnice je potrebné zadať aj jeho údaje. Samozrejme, pokiaľ nie je po blízku, neviete, dokedy ho máte čakať. Tak aspoň mu nechajte nejaký odkaz, aby sa s vami vedel spojiť a aby ste ho mohli z vášho PZP odškodniť. Keďže vy sa na odškodnení podieľať nemusíte, nemalo by to pre vás predstavovať žiaden problém.

Akú poisťovňu si zvoliť?

 • Allianz,
 • Generali,
 • Axa,
 • Genertel,
 • Groupama,
 • Union,
 • UNIQA,
 • ČSOB,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Kooperativa,
 • Wüstenrot

To sú len niektoré poisťovne, ktoré na Slovensku fungujú, takže ako vidíte, máte z čoho vyberať. Tak ako je poisťovní veľa, tak budete mať aj viac možností na uzatvorenie zákonného poistenia. Pretože neplatí, že každá z nich ponúka rovnaký produkt. Toto zabezpečenie sa nemusí líšiť len v cene, ale aj v poistnom krytí. Veľmi pozitívnou správou je, že ponuky niektorých spoločností sú na rozdiel od iných výrazne lepšie. Pretože už v rámci svojho základného zabezpečenia kryjú škody aj vinníka udalosti, nielen tých, ktorých poškodil. To je príklad napr. u Generali, Kooperativa a Komunálna poisťovňa. PZP u nich totiž obsahuje aj niektoré havarijné riziká a niekde si aj môžete zvoliť, ktoré to budú. Úraz vodiča či posádky je veľmi užitočný. Na ceste vás však môže prekvapiť aj divá zver, výtlk či živelná udalosť.

Zistíte si všetky vaše možnosti online

Nakupovanie onlineNebojte sa. Našim cieľom nie je vás poslať do každej a jednej pobočky zvlášť. Ponúkame vám oveľa pokrokovejšiu metódu, s ktorou tie hodiny času tráveného zisťovaním ponúk ušetríte. Tým riešením je zistenie PZP online pomocou porovnania. Po vypísaní jedného formulára, ktorý požaduje údaje o poisťovanom vozidle a o jeho majiteľovi, zistíte, že nie je poisťovňa ako poisťovňa. Ceny za to isté sa môžu líšiť až v stovkách eur. Je ale pravda, že výšku poistného ovplyvňujú aj parametre vozidla a jednotlivé fakty o jeho majiteľovi. Samozrejme, je potrebné brať do úvahy aj výšku poistného krytia a pri rozhodovaní sa odpichnúť hlavne od toho. Či dané riziká skutočne potrebujete atď.

Zistiť si všetky vaše možnosti zákonného poistenia online pomocou porovnania vám nezobrazí len to najlacnejšie, ale aj to najlepšie a najvýhodnejšie na trhu. Týmto nástrojom nemáte čo riskovať, pretože je bezplatný a hlavne nezáväzný. Ak by ste mali pocit, že na trhu môžete nájsť aj čosi výhodnejšie, pokojne v pátraní pokračujte. V opačnom prípade, ak už viete, že nič lepšie nenájdete, môžete o PZP požiadať. Po kliknutí na ponuku vypíšete niekoľko údajov a na mail vám bude okrem iného doručená aj veľmi dôležitá dočasná biela karta. Originálna vám bude odoslaná okamžite po zaevidovaní platby poistného.

Čo možno okrem auta poistiť?

PZP sa okrem auta vzťahuje napr. aj na motocykel, historické či prípojné vozidlá – vozík, dopravné prostriedky bez EČV, poľnohospodárske alebo pracovné stroje atď. Vymenovali sme len malý zoznam toho, čo tomuto zákonu podlieha. Túto povinnosť totiž musia rešpektovať nielen motorové a nemotorové vozidlá na cestách, ale aj tie, ktoré sa na nej veľmi nevyskytujú. Napr. vysokozdvižné vozíky. A je to z toho dôvodu, že ich prevádzkou môžu spôsobiť škody na zdraví alebo na majetku. Preto, ak si nie ste istý, či je zákonné poistenie potrebné aj na vaše vozidlo, riaďte sa tým, či potrebuje technický preukaz. Každý prostriedok, ktorý ho potrebuje, potrebuje byť aj týmto spôsobom zabezpečené.

Poisťujte, ináč vám hrozia pokuty

Už vyššie sme uviedli, že za nedodržanie tohto zákona hrozia pokuty. Neplatné zákonné poistenie vám policajti pri bežnej kontrole vozidla môžu vyčísliť až na niekoľko stoviek eur. Obvodný úrad však podnet na jazdu bez platnej bielej karty môže dostať aj 2-3 roky po tom, čo ste bez nej reálne jazdili. Po preukázaní sa tohto priestupku si zaplatíte okolo 3 330 eur. V zahraničí hrá dôležitú úlohu zelená karta. Jej neplatná podoba, prípadne nepreukázateľnosť môže mať za následok nielen niekoľkotisícové pokuty, ale aj zhabanie vozidla. Bez PZP si pri vzniku dopravnej nehody musíte sami zaplatiť všetky spôsobené škody.

Cieľom nášho príspevku bolo teda priblížiť vám tematiku povinného zmluvného poistenia bližšie a povedať vám, kde nájdete tie najvýhodnejšie, najlepšie a najlacnejšie možnosti na trhu. Viac o ňom sa môžete dočítať aj tu.

Luxusné auto na diaľnici potrebuje kvalitné pzp porovnanie

Online porovnanie PZP – praktické a najlacnejšie

Neraz sa do pátrania povinného zmluvného poistenia púšťame až vtedy, keď už reálne prihára. To znamená, že sa blíži doba konca platnosti poistnej zmluvy. V strese utekáme do prvej pobočky, resp. našej doterajšej a predlžujeme jej platnosť. I keď v súčasnosti je trend iný. Vaša terajšia poisťovňa vám nejaký čas pred koncom poistnej zmluvy automaticky zašle šek na jej predlženie. Pokiaľ je pre vás cena, ktorú za toto zabezpečenie zaplatíte, dôležitá, malo by vás zaujímať, že ponuky sa môžu líšiť až v stovkách eur. Bez toho, aby ste chodili sem a tam, online porovnanie najlacnejšieho PZP vám rýchlo odhalí to najvýhodnejšie a najlepšie na trhu.

Základné vysvetlenie

Pokiaľ ste v téme PZP nováčikovia, možno by bolo vhodné priblížiť vám jeho funkciu. Keďže ide o povinnosť stanovenú zákonom, je nerešpektovanie je trestné a môže byť vysoko sankcionované. Povinné je preto, lebo predstavuje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Čo to predstavuje pre vás? To, že ak niekomu spôsobíte škodovú udalosť, nemusíte bezhlavo dupnúť na plyn a ujsť čo najrýchlejšie.

Jednoducho spíšete s daným vozidlom zápisnicu a vaša poisťovňa škodu zaplatí za vás. To isté platí aj opačne. Veríme, že toto vás o užitočnosti tohto produktu presvedčilo. Ak však stále nie, pretože si myslíte, že vy jazdíte bezpečne presvedčiť vás môžu aj iné fakty. Napr. ak vám iné vozidlo spôsobí poškodenie a vy poistenie na vozidle nemáte, k preplateniu škôd od poisťovne sa nedočkáte. Danú vec by ste potom museli riešiť priamo s pôvodcom škody, čo býva veľmi zdĺhavé a komplikované. Mnohokrát to vedie k dlhoročným sporom. Iným argumentom, prečo si toto zabezpečenie uzatvoriť, sú vysoké pokuty.

Porovnanie PZP online

Zabudnite na to, že si budete musieť vyhradiť hodiny, ba až dni voľného času len na to, aby ste zistili vaše možné ponuky. Dnes sa už všetko dá vybaviť online. Preto je aj mnoho nástrojov, ktoré vám pomôžu v rámci jedného online vypísaného formulára zobraziť porovnanie povinného zmluvného poistenia vášho vozidla. Úspora prichádza hneď z dvoch hľadísk. Z časového a z finančného. Časovo si budete musieť vyhradiť približne 5-10 minút. Finančne zistíte, že rozdiel v tom istom môže byť až v stovkách eur.

Pozitívnou správou je aj to, že porovnanie PZP online je dostupné na každé vozidlo. Či už je to:

 • dodávka,
 • osobný automobil,
 • motocykel,
 • pracovný stroj,
 • prípojné vozidlo,
 • traktor atď.

Celý výpočet je bezplatný a nezáväzný, takže si ho môžete urobiť skutočne len v rámci prieskumu. Výsledky budú priehľadné, s presnou cenou povinného zmluvného poistenia, zobrazia krytie jednotlivých ponúk atď. Nikto vás nebude nútiť o nejakú ponuku z výsledkov okamžite požiadať.

Samozrejme, ak si tú správnu pre vás vyberiete, môžete o ňu požiadať jednoduchým klikom. Doplníte niekoľko údajov a na mail vám bude spätne doručený návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie a dočasná biela karta. Poistné sa snažte zaplatiť čím skôr, ináč sa vám poistenie auta automaticky zruší. Po zaplatení vám bude na domácu adresu odoslaná originál biela a zelená karta.

Jazdíte bez platnej bielej karty? Zaplatíte…

NápadVeci stanovené zákonom nie sú len výmyslom súčasného systému. Hlavnou pohnútkou bola práve bezpečnosť cestnej premávky a bezproblémové riešenie v prípade spôsobených problémov. Preto, ak poistenie nemáte, počítajte s vysokými pokutami. Policajná hliadka, ktorá vás aj náhodne zastavila, to zistí tak, že sa buď bielou kartou nepreukážete alebo bude neplatná. Z toho vyplýva, že k predmetnej poistnej zmluve ste obdržali aj bielu kartu, ktorá je povinná na slovenských cestách. Musíte ju mať pri sebe vždy, keď používate vozidlo, na ktoré sa vzťahuje. Okrem nej dostanete zelenú kartu, ktorá je zas potrebná, pokiaľ sa chytáte na cesty do zahraničia.

Pristúpme však ku konkrétnym číslam. Pokiaľ policajná hliadka príde na to, že jazdíte bez platného poistenia auta, pripravte sa aj na niekoľko stoeurové pokuty. Zjednávať je v tomto prípade veľmi ťažké. A nakoniec môžete pochodiť ešte horšie, so zvýšenou pokutou. Pokiaľ sa daná vec dostanete na vyššie miesta, nevyhnete sa pokute vo výške 3 330 eur. Tá vás môže postihnúť ešte aj 3 roky po tom, čo ste jazdili bez platného povinného zmluvného poistenia. Takže, pokiaľ ste si povedali, že vás nikto „nenačapal“, ešte nehovorte hop.

Iným príkladom vašej veľkej finančnej straty môže byť aj to, ak s vozidlom bez PZP spôsobíte dopravnú nehodu. Vtedy budete platiť nielen škody na vašom vozidle, ale aj škody na všetkých iných vozidlách spôsobené vašou neopatrnosťou. Okrem toho zaplatíte aj 3 300 eurovú pokutu. V prípade, že ste spôsobili škody na zdraví, sankcie sa môžu vyšvihnúť aj na milióny eur.

Aké vozidlá poistiť?

PZP sa nevzťahuje len na auto, ale aj na motocykle, pracovné stroje, traktore, prípojné vozidlá, prívesné vozíky, vysokozdvižné vozíky atď. Teda nielen na motorové, ale ja na nemotorové vozidlá, ktoré môžu byť súčasťou cestnej premávky, hoc by do nej vstupovať nemali. Mohli by sme to zhrnúť tak, že je povinné pre každé vozidlo, ktoré na svoje fungovanie potrebuje platný technický preukaz.

Podľa čoho si vybrať poisťovateľa?

Na trhu je toľko veľa poisťovateľov, že mnohokrát ani nemáte energiu na to, aby sme si prelúskli každého a jedného z nich. Avšak, pokiaľ chcete to najlepšie, prípadne najlacnejšie PZP, lepšie bude urobiť si aspoň menší prieskum. Kritéria však môžu byť aj iné. Možno chcete takú poisťovňu, ktorá nerobí problémy s preplácaním škodových udalostí. Možno takú, ktorá je najlepšie ohodnotená. Alebo len zahraničnú poisťovňu, prípadne takú, ktorá vám ponúka v rámci základného zákonného poistenia najširšie krytie rizík. Na výber máte mnoho poisťovní. Napr.

 • Allianz,
 • Axa,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Groupama,
 • Generali,
 • Genertel,
 • Wüstenrot atď.

O tom si však povieme nižšie. Teraz si povedzme, ako čo najrýchlejšie zistiť, kto vám čo ponúka.

Možnosť rozšírenia základného balíčka

Ak vám základné krytie nestačí, máte možnosť si ho rozšíriť o havarijnú zložku prípadne asistenčné služby. Havarijný produkt pokrýva aj vaše škodové udalosti, to znamená, že by ste sa na ich odškodnení, v prípade nehody, nemuseli podieľať z vlastného vrecka. Kryje rôzne živelné udalosti, čelné sklo, divú zver atď. Asistenčné služby vám zas vedia poskytnúť nonstop podporu v prípade vzniku škodovej udalosti. Vedia zabezpečiť odťah vozidla, najbližší autorizovaný servis a mnoho ďalšieho. Samozrejme, čím viac krytia si zvolíte, tým vyššie bude vaše poistné.

Ešte by sme sa zmienili aj o tom, že rôzne havarijné krytie si môžete navoliť aj v rámci základného povinného zmluvného poistenia. To znamená, v rámci jeho základnej ceny. Niektoré poisťovne, ako napr. Allianz či Generalli ponúkajú k základnému produktu bezplatný výber niektorej havarijnej udalosti.

V článku sme sa vám snažili porovnanie PZP predstaviť čo najlepšie, ak však stále máte nejaké nezodpovedané otázky, skúste si ešte prečítať tento článok na NY Times.