PZP pre pokojné jazdy

Pes za volantomUrčite vám téma nášho príspevku nebude neznáma. Už len z toho dôvodu, že o nej môžete počuť skoro z každého kúta. Či z reklám na bilboardoch okolo ciest, či z rádia alebo z televízie. Na PZP sa z každého kúta …