Pri zabezpečovaní povinného zmluvného poistenia (PZP) môžu mať motoristi mnoho otázok a nejasností. V tomto článku sa pokúsime odpovedať na najčastejšie otázky týkajúce sa PZP.

Čo je PZP a prečo je povinné?

PZP je skratka pre povinné zmluvné poistenie. Je to zákonná poistka, ktorú musí mať každý držiteľ vozidla, aby mohol vozidlo prevádzkovať na verejných komunikáciách. Cieľom PZP je zabezpečiť finančnú ochranu poškodených tretích osôb v prípade dopravnej nehody spôsobenej poistníkom.

Ako získať PZP?

PZP môžete získať prostredníctvom poisťovne alebo poisťovacieho sprostredkovateľa. Môžete ho uzavrieť osobne, telefonicky, alebo online. Je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli najvýhodnejšiu pre vás.

Čo je PZP kalkulačka?

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý umožňuje motoristom získať orientačnú cenu PZP online na základe zadaných údajov o vozidle a vodičovi. Pomocou PZP kalkulačky si môžete rýchlo a jednoducho porovnať ceny rôznych poisťovní.

Aké sú najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce cenu PZP?

Niektoré z faktorov ovplyvňujúcich cenu PZP zahŕňajú:

 1. Typ vozidla (osobné auto, motocykel, nákladné auto, atď.)
 2. Značka a model vozidla
 3. Rok výroby a objem motora
 4. Počet škodových udalostí v minulosti
 5. Vek a pohlavie vodiča
 6. Miesto trvalého pobytu vodiča

Čo sa stane, ak nebudem mať PZP?

Jazda bez PZP je protizákonná a môže viesť k pokutám, zákazu prevádzky vozidla, či dokonca k jeho odobratiu. Navyše, v prípade dopravnej nehody bez platného PZP môžete byť finančne zodpovedný za škody spôsobené tretím stranám.

Ako zmeniť poisťovňu alebo zrušiť PZP?

Ak chcete zmeniť svoju poisťovňu alebo zrušiť PZP, mali by ste postupovať nasledovne:

 1. Skontrolujte podmienky zmluvy s vašou súčasnou poisťovňou, aby ste zistili, či je možné PZP zrušiť alebo zmeniť bez sankcií.
 2. Ak zistíte, že je možné PZP zrušiť alebo zmeniť, napíšte písomnú výpoveď adresovanú vašej súčasnej poisťovni.
 3. Po odoslaní výpovede uzavrite novú zmluvu o PZP s vybranou poisťovňou. Dávajte pozor, aby ste mali nepretržitú poistnú ochranu a neporušili zákon.
 4. Po uzavretí novej zmluvy o PZP informujte svoju starú poisťovňu o uzavretí novej zmluvy a o zrušení starej zmluvy.

Ako overiť, či má niekto platné PZP?

Overenie platnosti PZP môžete vykonať online prostredníctvom špeciálnych webových stránok alebo aplikácií, ktoré poskytujú tieto informácie. Na overenie potrebujete poznať evidenčné číslo vozidla a niekedy aj dátum narodenia alebo rodné číslo vlastníka vozidla.

Čo robiť, ak mám nehodu so zverou?

Ak ste mali nehodu so zverou, postupujte nasledovne:

 1. Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a zapnite výstražné svetlá.
 2. Ak je to možné, zabezpečte miesto nehody a zver, ktorá bola zranená alebo usmrtená.
 3. Kontaktujte políciu a oznámte im nehodu. Polícia vypracuje protokol o nehode so zverou.
 4. Ak máte havarijné poistenie, kontaktujte svoju poisťovňu a oznámte im nehodu. Poisťovňa vám poskytne pokyny, ako postupovať pri nahlásení škody.

V prípade PZP škody na vašom vozidle nehoda so zverou zvyčajne nie je krytá, pokiaľ nemáte havarijné poistenie. Havarijné poistenie môže pokryť škody na vozidle spôsobené nehodou so zverou alebo inými nepredvídateľnými udalosťami.

Ako získam najlepšiu cenu za PZP?

Pri hľadaní najlepšej ceny za PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní. Nasledujte tieto tipy, aby ste získali najlepšiu cenu:

 1. Využite online PZP kalkulačky, ktoré vám umožnia porovnať ceny rôznych poisťovní na základe vašich potrieb a údajov o vozidle.
 2. Zvážte zvýšenie spoluúčasti (suma, ktorú zaplatíte v prípade škody) na zníženie ceny poistného.
 3. Udržujte dobrú jazdnú históriu, pretože poisťovne často poskytujú zľavy pre bezpečných vodičov.
 4. Pri rozhodovaní sa o PZP zvážte, aké ďalšie poistné krytie by ste mohli potrebovať, ako napríklad havarijné poistenie, poistenie proti krádeži alebo poistenie pasažierov.
 5. Ak máte viac vozidiel, zvážte ich poistenie u jednej poisťovne, aby ste získali zľavu za viacero vozidiel.

Môžem zmeniť poisťovňu v priebehu platnosti PZP?

Áno, môžete zmeniť poisťovňu v priebehu platnosti PZP. Avšak, pred zrušením vašej súčasnej zmluvy o PZP by ste mali overiť podmienky a pravidlá zrušenia zmluvy u vašej súčasnej poisťovne. Niektoré poisťovne môžu vyžadovať výpovednú lehotu alebo úhradu časti nevyužitého poistného.

Ako postupovať, ak som bol zranený v nehode a potrebujem náhradu zo svojej PZP?

Ak ste utrpeli zranenia v dôsledku dopravnej nehody a potrebujete náhradu zo svojej PZP, postupujte nasledovne:

 1. Po nehode kontaktujte políciu a zabezpečte si kópiu protokolu o nehode, ktorý obsahuje informácie o viníkovi a nehode.
 2. Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte ich o nehode a vašich zraneniach. Poisťovňa vám poskytne pokyny, ako postupovať pri podaní nároku na náhradu.
 3. Ak je to potrebné, obstarajte si lekárske dokumenty, ktoré potvrdzujú vaše zranenia a ošetrenie.
 4. Udržiavajte si záznamy o všetkých nákladoch, ktoré ste mali v súvislosti so svojimi zraneniami, vrátane účtov za lekárske ošetrenie, lieky, stratený príjem a iné súvisiace výdavky.
 5. Sledujte pokyny svojej poisťovne a dodržiavajte lehoty pre podanie nároku na náhradu. Poisťovňa môže vyžadovať, aby ste predložili všetky relevantné dokumenty a informácie, ktoré potvrdzujú vaše zranenia a náklady na ošetrenie.
 6. Spolupracujte s poisťovňou počas vyšetrovania vášho nároku a pripravte sa na to, že poisťovňa môže vyžadovať ďalšie informácie alebo doklady.
 7. Ak sa váš nárok na náhradu zo svojej PZP schváli, poisťovňa vám poskytne náhradu za vaše zranenia a súvisiace náklady podľa podmienok vášho poistného krytia.

Je PZP povinné pre všetky vozidlá?

Áno, PZP je povinné pre všetky vozidlá, ktoré sú prevádzkované na verejných komunikáciách, vrátane osobných automobilov, motocyklov, prívesných vozíkov, nákladných vozidiel a traktorov. Cieľom PZP je zabezpečiť, že v prípade dopravnej nehody sú k dispozícii finančné prostriedky na pokrytie škôd spôsobených iným účastníkom nehody. Bez PZP by mohli náklady na náhradu škôd spôsobených nehodou padnúť na poškodeného, čo by mohlo spôsobiť finančné ťažkosti.

Ako zistím, či má moje vozidlo platné PZP?

Ak si nie ste istí, či má vaše vozidlo platné PZP, môžete to overiť niekoľkými spôsobmi:

 1. Skontrolujte svoju zmluvu o PZP alebo výpis z poistnej zmluvy, kde by mali byť uvedené dátumy platnosti poistného.
 2. Kontaktujte svoju poisťovňu a požiadajte ich o overenie platnosti vášho PZP.
 3. V niektorých krajinách môžete overiť platnosť PZP prostredníctvom špeciálnych online služieb, ktoré poskytujú informácie o poistnom krytí vozidiel na základe ich evidenčného čísla.

Čo sa stane, ak budem jazdiť bez PZP?

Jazda bez platného PZP je zákonným priestupkom a môže mať vážne následky. Ak budete jazdiť bez PZP, môžete čeliť týmto dôsledkom:

 1. Pokuty: V prípade, že budete chytení pri jazde bez platného PZP, môžete dostať pokutu, ktorá môže byť pomerne vysoká.
 2. Zadržanie vozidla: Polícia môže zadržať vaše vozidlo, ak nemáte platné PZP, a vrátiť ho až po predložení dokladu o uzatvorení platnej poistnej zmluvy.
 3. Trestné body: V niektorých krajinách môžete získať trestné body za jazdu bez PZP, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zrušeniu vodičského oprávnenia.
 4. Zvýšenie nákladov na PZP: Ak budete mať na svojom zázname priestupok za jazdu bez PZP, môže to zvýšiť vaše budúce náklady na PZP, pretože poisťovne vás môžu považovať za rizikovejšieho klienta.
 5. Finančná zodpovednosť: Ak spôsobíte dopravnú nehodu bez platného PZP, budete musieť sami uhradiť škody spôsobené iným účastníkom nehody, čo môže byť veľmi nákladné.

Je dôležité mať platné PZP, aby ste predišli týmto negatívnym dôsledkom a chránili sa pred finančnými nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť v prípade dopravnej nehody.