Neraz sa do pátrania povinného zmluvného poistenia púšťame až vtedy, keď už reálne prihára. To znamená, že sa blíži doba konca platnosti poistnej zmluvy. V strese utekáme do prvej pobočky, resp. našej doterajšej a predlžujeme jej platnosť. I keď v súčasnosti je trend iný. Vaša terajšia poisťovňa vám nejaký čas pred koncom poistnej zmluvy automaticky zašle šek na jej predlženie. Pokiaľ je pre vás cena, ktorú za toto zabezpečenie zaplatíte, dôležitá, malo by vás zaujímať, že ponuky sa môžu líšiť až v stovkách eur. Bez toho, aby ste chodili sem a tam, zistite si jednotlivé ceny porovnanie PZP poistiek.

Základné vysvetlenie

Pokiaľ ste v téme PZP nováčikovia, možno by bolo vhodné priblížiť vám jeho funkciu. Keďže ide o povinnosť stanovenú zákonom, je nerešpektovanie je trestné a môže byť vysoko sankcionované. Povinné je preto, lebo predstavuje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Čo to predstavuje pre vás? To, že ak niekomu spôsobíte škodovú udalosť, nemusíte bezhlavo dupnúť na plyn a ujsť čo najrýchlejšie.

Jednoducho spíšete s daným vozidlom zápisnicu a vaša poisťovňa škodu zaplatí za vás. To isté platí aj opačne. Veríme, že toto vás o užitočnosti tohto produktu presvedčilo. Ak však stále nie, pretože si myslíte, že vy jazdíte bezpečne presvedčiť vás môžu aj iné fakty. Napr. ak vám iné vozidlo spôsobí poškodenie a vy poistenie na vozidle nemáte, k preplateniu škôd od poisťovne sa nedočkáte. Danú vec by ste potom museli riešiť priamo s pôvodcom škody, čo býva veľmi zdĺhavé a komplikované. Mnohokrát to vedie k dlhoročným sporom. Iným argumentom, prečo si toto zabezpečenie uzatvoriť, sú vysoké pokuty.

Porovnanie PZP online

Zabudnite na to, že si budete musieť vyhradiť hodiny, ba až dni voľného času len na to, aby ste zistili vaše možné ponuky. Dnes sa už všetko dá vybaviť online. Preto je aj mnoho nástrojov, ktoré vám pomôžu v rámci jedného online vypísaného formulára zobraziť porovnanie povinného zmluvného poistenia vášho vozidla. Získajte takto poistku cez Uzavripzp. Úspora prichádza hneď z dvoch hľadísk. Z časového a z finančného. Časovo si budete musieť vyhradiť približne 5-10 minút. Finančne zistíte, že rozdiel v tom istom môže byť až v stovkách eur.

Pozitívnou správou je aj to, že porovnanie PZP online je dostupné na každé vozidlo. Či už je to:

 • dodávka,
 • osobný automobil,
 • motocykel,
 • pracovný stroj,
 • prípojné vozidlo,
 • traktor atď.

Celý výpočet je bezplatný a nezáväzný, takže si ho môžete urobiť skutočne len v rámci prieskumu. Výsledky budú priehľadné, s presnou cenou povinného zmluvného poistenia, zobrazia krytie jednotlivých ponúk atď. Nikto vás nebude nútiť o nejakú ponuku z výsledkov okamžite požiadať.

Samozrejme, ak si tú správnu pre vás vyberiete, môžete o ňu požiadať jednoduchým klikom. Doplníte niekoľko údajov a na mail vám bude spätne doručený návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie a dočasná zelená karta. Poistné sa snažte zaplatiť čím skôr, ináč sa vám poistenie auta automaticky zruší. Po zaplatení vám bude na domácu adresu odoslaná originál zelená karta.

Jazdíte bez platnej zelenej karty? Zaplatíte…

NápadVeci stanovené zákonom nie sú len výmyslom súčasného systému. Hlavnou pohnútkou bola práve bezpečnosť cestnej premávky a bezproblémové riešenie v prípade spôsobených problémov. Preto, ak poistenie nemáte, počítajte s vysokými pokutami. Policajná hliadka, ktorá vás aj náhodne zastavila, to zistí tak, že sa buď zelenou kartou nepreukážete alebo bude neplatná. Z toho vyplýva, že k predmetnej poistnej zmluve ste obdržali aj zelenú kartu, ktorá je povinná na slovenských cestách. Musíte ju mať pri sebe vždy, keď používate vozidlo, na ktoré sa vzťahuje. Zelená karta potrebná aj vtedy, pokiaľ sa chytáte na cesty do zahraničia.

Pristúpme však ku konkrétnym číslam. Pokiaľ policajná hliadka príde na to, že jazdíte bez platného poistenia auta, pripravte sa aj na niekoľko stoeurové pokuty. Zjednávať je v tomto prípade veľmi ťažké. A nakoniec môžete pochodiť ešte horšie, so zvýšenou pokutou. Pokiaľ sa daná vec dostanete na vyššie miesta, nevyhnete sa pokute vo výške 3 330 eur. Tá vás môže postihnúť ešte aj 3 roky po tom, čo ste jazdili bez platného povinného zmluvného poistenia. Takže, pokiaľ ste si povedali, že vás nikto „nenačapal“, ešte nehovorte hop.

Iným príkladom vašej veľkej finančnej straty môže byť aj to, ak s vozidlom bez PZP spôsobíte dopravnú nehodu. Vtedy budete platiť nielen škody na vašom vozidle, ale aj škody na všetkých iných vozidlách spôsobené vašou neopatrnosťou. Okrem toho zaplatíte aj 3 300 eurovú pokutu. V prípade, že ste spôsobili škody na zdraví, sankcie sa môžu vyšvihnúť aj na milióny eur.

Aké vozidlá poistiť?

PZP sa nevzťahuje len na auto, ale aj na motocykle, pracovné stroje, traktore, prípojné vozidlá, prívesné vozíky, vysokozdvižné vozíky atď. Teda nielen na motorové, ale ja na nemotorové vozidlá, ktoré môžu byť súčasťou cestnej premávky, hoc by do nej vstupovať nemali. Mohli by sme to zhrnúť tak, že je povinné pre každé vozidlo, ktoré na svoje fungovanie potrebuje platný technický preukaz.

Podľa čoho si vybrať poisťovateľa?

Na trhu je toľko veľa poisťovateľov, že mnohokrát ani nemáte energiu na to, aby sme si prelúskli každého a jedného z nich. Avšak, pokiaľ chcete to najlepšie, prípadne najlacnejšie PZP, lepšie bude urobiť si aspoň menší prieskum. Kritéria však môžu byť aj iné. Možno chcete takú poisťovňu, ktorá nerobí problémy s preplácaním škodových udalostí. Možno takú, ktorá je najlepšie ohodnotená. Alebo len zahraničnú poisťovňu, prípadne takú, ktorá vám ponúka v rámci základného zákonného poistenia najširšie krytie rizík. Na výber máte mnoho poisťovní. Napr.

 • Allianz,
 • Axa,
 • Kooperativa,
 • Komunálna poisťovňa,
 • Groupama,
 • Generali,
 • Genertel,
 • Wüstenrot atď.

O tom si však povieme nižšie. Teraz si povedzme, ako čo najrýchlejšie zistiť, kto vám čo ponúka.

Možnosť rozšírenia základného balíčka

Ak vám základné krytie nestačí, máte možnosť si ho rozšíriť o havarijnú zložku prípadne asistenčné služby. Havarijný produkt pokrýva aj vaše škodové udalosti, to znamená, že by ste sa na ich odškodnení, v prípade nehody, nemuseli podieľať z vlastného vrecka. Kryje rôzne živelné udalosti, čelné sklo, divú zver atď. Asistenčné služby vám zas vedia poskytnúť nonstop podporu v prípade vzniku škodovej udalosti. Vedia zabezpečiť odťah vozidla, najbližší autorizovaný servis a mnoho ďalšieho. Samozrejme, čím viac krytia si zvolíte, tým vyššie bude vaše poistné.

Ešte by sme sa zmienili aj o tom, že rôzne havarijné krytie si môžete navoliť aj v rámci základného povinného zmluvného poistenia. To znamená, v rámci jeho základnej ceny. Niektoré poisťovne, ako napr. Allianz či Generalli ponúkajú k základnému produktu bezplatný výber niektorej havarijnej udalosti.

V článku sme sa vám snažili porovnanie PZP predstaviť čo najlepšie, ak však stále máte nejaké nezodpovedané otázky, skúste si ešte prečítať tento článok na NY Times.